19 maja 2022

Szanowni Państwo,

realizując zapisy punktu A.5.13. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. (zwanej dalej: „IRiESD”) – rozpoczęliśmy proces wprowadzenia nowego formatu kodu PPE, w celu jego ujednolicenia w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane z planowaną standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30.01.2020 r.

19 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

zagrożenie związane z sytuacją epidemiczną w dalszym ciągu istnieje. W związku z tym zachęcamy do korzystania z następujących form kontaktu ...

11 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych":

30 marca 2022

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

24 marca 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376) oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 467), wprowadzających zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, Stoen Operator Sp. z o.o.(OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji.

10 marca 2022

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.