× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
20 marca 2023

Szanowni Państwo,
13 lutego 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2023.
Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 109 (3926) z dnia 13 lutego 2023 roku.

23 lutego 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2023 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 33/B/18/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

06 lutego 2023

Szanowni Państwo, zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 roku, została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 30/B/16/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.  z wyłączeniem...

03 lutego 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

19 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

04 stycznia 2023

Umowę ze Stoen Operator możesz podpisać: - tradycyjnie, tzn. poprzez odręczne złożenie podpisu na umowie lub - zdalnie, używając podpisu zaawansowanego poprzez platformę Autenti lub - zdalnie, ale używając podpisu kwalifikowanego Wyboru sposobu podpisania umowy możesz dokonać...

Jednym z obowiązków spółki Stoen Operator, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest pozyskanie od Państwa danych pomiarowych oraz mierzenie ilości zużywanego przez Państwa prądu.

Dane te są przekazywane sprzedawcom energii elektrycznej, którzy następnie wystawiają rachunek za energię. Jeśli macie Państwo podpisaną oddzielną umowę na dystrybucję prądu z naszą spółką, to również my, na podstawie tych danych, wystawiamy odpowiedni rachunek.

Odczyty danych wykonujemy zgodnie z okresem rozliczeniowym, który jest wskazany w podpisanej przez Państwa umowie (dotyczy to zarówno umowy dystrybucyjnej z naszą spółką, jak i umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Taki okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez nas harmonogramu odczytów wskazywanych przez licznik energii elektrycznej.

Prosimy, żebyście Państwo ułatwiali pracę przedstawicielom naszej firmy i umożliwili im dostęp do licznika, jeśli znajduje się on w Państwa mieszkaniu lub w miejscu niedostępnym. Pracownicy naszej firmy mają przy sobie identyfikatory ze zdjęciem oraz imienne upoważnienia i mają obowiązek odczytać informacje o zużytej przez Państwa energii elektrycznej lub/i przeprowadzić kontrolę działania licznika.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc naszym pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.