22 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 40/B/22/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

03 kwietnia 2024

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpoczyna  proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz wdrażania Banków Nastaw dla Polski, będących zbiorami kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów charakterystyk regulacyjnych inwerterów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia (MWE typu A i B).

28 marca 2024

Szanowni Państwo,
z dniem 2 kwietnia 2024 r. Stoen Operator Sp. z o.o. przyjmuje do stosowania zaktualizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dokument „Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny” (ZIWWE).

26 marca 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zorganizowany zostanie dialog techniczny dotyczący ujednolicenia parametrów budowy kabli elektroenergetycznych średniego napięcia w oparciu o normę HD 620 S3 cz. 10R, takich jak: przekrój poprzeczny żyły roboczej kabla, przekrój poprzeczny żyły powrotnej i uszczelnienie...

26 marca 2024

Szanowni klienci,

w dniach 29 marca oraz 1 kwietnia, Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja przy ulicy Rudzkiej 18 będzie nieczynne.

13 lutego 2024

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator. Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 41/B/23/2024 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 14.03.2024 r. włącznie.

Jednym z obowiązków spółki Stoen Operator, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest pozyskanie od Państwa danych pomiarowych oraz mierzenie ilości zużywanego przez Państwa prądu.

Dane te są przekazywane sprzedawcom energii elektrycznej, którzy następnie wystawiają rachunek za energię. Jeśli macie Państwo podpisaną oddzielną umowę na dystrybucję prądu z naszą spółką, to również my, na podstawie tych danych, wystawiamy odpowiedni rachunek.

Odczyty danych wykonujemy zgodnie z okresem rozliczeniowym, który jest wskazany w podpisanej przez Państwa umowie (dotyczy to zarówno umowy dystrybucyjnej z naszą spółką, jak i umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Taki okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez nas harmonogramu odczytów wskazywanych przez licznik energii elektrycznej.

Prosimy, żebyście Państwo ułatwiali pracę przedstawicielom naszej firmy i umożliwili im dostęp do licznika, jeśli znajduje się on w Państwa mieszkaniu lub w miejscu niedostępnym. Pracownicy naszej firmy mają przy sobie identyfikatory ze zdjęciem oraz imienne upoważnienia i mają obowiązek odczytać informacje o zużytej przez Państwa energii elektrycznej lub/i przeprowadzić kontrolę działania licznika.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc naszym pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.