Na życzenie klienta możliwa jest instalacja licznika zdalnego odczytu przed harmonogramem Stoen Operator

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym, przyłączonemu do sieci Stoen Operator, wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu przed terminem wynikającym z harmonogramu.

Spółka w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wnioski odbiorców, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii.

Rocznie z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 1300 odbiorców.

Koszty wymiany liczników

Cena instalacji licznika:

  • 1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 225 zł netto.
  • 3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 257 zł netto.

Ustawowy termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić wniosek.

Ulotka 'O liczniku w prosty sposób'
Wniosek o wymianę licznika tradycyjnego na licznik ze zdalną transmisją danych