× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj
04 stycznia 2023

Jak podpisać umowę o przyłączenie?

Umowę ze Stoen Operator możesz podpisać:

- tradycyjnie, tzn. poprzez odręczne złożenie podpisu na umowie lub

- zdalnie, używając podpisu zaawansowanego poprzez platformę Autenti lub

- zdalnie, ale używając podpisu kwalifikowanego

Wyboru sposobu podpisania umowy możesz dokonać w chwili, gdy będziesz składać wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zachęcamy do korzystania ze zdalnych form zawierania umowy przyłączeniowej, które są proste, wygodne, pozwalają zaoszczędzić czas i skrócić procedurę zawierania umowy.

Aby wykorzystać podpis zaawansowany poprzez platformę Autenti potrzebujesz mieć telefon komórkowy  i dostęp do poczty elektronicznej.

Najpierw na wniosku o określenie warunków przyłączenia musisz oznaczyć odpowiednie okienko i tym samym wyrazić chęć na zawarcie umowy w formie elektronicznej. Wówczas poprzez platformę Autenti dostaniesz, na wskazany wcześniej adres e-mail, link do podpisania dokumentu oraz regulamin platformy.

Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na platformę, gdzie będziesz mógł złożyć swój podpis elektroniczny. Wymagać to będzie przejścia dwustopniowego uwierzytelniania kodem SMS i adresem e-mail oraz zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

W ostatnim kroku składasz wymagany podpis, po czym otrzymujesz finalny dokument (umowę o przyłączenie wraz z certyfikatem poświadczającym złożone podpisy). Jest on przesyłany w formie załącznika na adresy poczty e-mail wszystkich osób biorących udział w podpisaniu umowy.

Taka procedura gwarantuje odpowiednią ochronę wrażliwych informacji. W procesie wykorzystywana jest nowoczesna platforma autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet, która w oparciu o obowiązujące przepisy łączy innowacyjną technologię oraz środowisko prawne.

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który posiada moc prawną podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby składającej podpis elektroniczny. Podpis kwalifikowany należy wykupić u jednego z certyfikowanych dostawców (ich listę znajdziesz na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji).

Podpisanie umowy przyłączeniowej z użyciem podpisu zaawansowanego poprzez platformę Autenti lub podpisu kwalifikowanego zajmie  tylko kilka minut.

Podpisaną elektronicznie umowę możesz dostarczyć na adres e-mail: operator@stoen.pl