30 grudnia 2022

Karta aktualizacji IRiESD nr 31/P/10/2022

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.12.2022.LK z dnia 29 grudnia 2022 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 30/P/10/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w zakresie standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2023 rok.
Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 31/P/10/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr 31/P/10/2022 Pobierz

Karta aktualizacji IRiESD nr 31/P/10/2022 Pobierz

Profile standardowe w formacie Excel Pobierz