× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
20 marca 2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji Stoen Operator na 2023 rok

Szanowni Państwo,
13 lutego 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2023.
Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 109 (3926) z dnia 13 lutego 2023 roku.
Informacje o zatwierdzonej Taryfie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl, jak również na www.stoen.pl w sekcji „Taryfy”.