27 października 2023

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:

„G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 38/P/12/2023 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 27.11.2023 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Karty aktualizacji nr 38/P/12/2023 Pobierz

Dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 38/P/12/2023 Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 38/P/12/2023 Pobierz