10 marca 2022

Karta aktualizacji IRiESD nr 28/2022

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Niniejsza karta dotyczy zmiany nazwy spółki innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na Stoen Operator Sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 28/2022 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 10.04.2022 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 28/2022
Tekst jednolity IRiESD
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 28/2022