× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

Aktualności

20 marca 2023

Szanowni Państwo,
13 lutego 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2023.
Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 109 (3926) z dnia 13 lutego 2023 roku.

23 lutego 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2023 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 33/B/18/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

06 lutego 2023

Szanowni Państwo, zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 roku, została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 30/B/16/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.  z wyłączeniem...

03 lutego 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

19 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

04 stycznia 2023

Umowę ze Stoen Operator możesz podpisać: - tradycyjnie, tzn. poprzez odręczne złożenie podpisu na umowie lub - zdalnie, używając podpisu zaawansowanego poprzez platformę Autenti lub - zdalnie, ale używając podpisu kwalifikowanego Wyboru sposobu podpisania umowy możesz dokonać...