× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

Co to jest inteligentny licznik?

 • urządzenie elektroniczne mierzące pobór i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej
 • umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny (kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny, poza sytuacjami awaryjnymi)
 • komunikacja z licznikiem odbywa się poprzez bezpieczny protokół z zastosowaniem szyfrowania danych
 • licznik umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie zasilania przez Stoen Operator
 • licznik posiada lokalny interfejs radiowy szyfrowany bezpiecznym protokołem, poprzez który możesz uzyskać dostęp do wskazań licznika w czasie zbliżonym do rzeczywistego (w tym celu należy zakupić urządzenie pracujące w standardzie Wireless M-bus, które będzie się komunikować z licznikiem w celu odebrania tych danych*)

* W celu aktywacji interfejsu lokalnego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów - Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub pod nr tel. 22 821 31 31. Licznik udostępnia dane na interfejsie lokalnym w standardzie Wireless Mbus. W celu nabycia urządzenia Wireless Mbus sprawdź ofertę swojego sprzedawcy energii.

Wskazania licznika

Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym. Dane odczytane zdalnie z licznika Stoen Operator przekazuje Twojemu sprzedawcy energii elektrycznej.

Korzyści z inteligentnych pomiarów

Dla Klienta

 • brak wizyt kontrolera poboru energii
 • możliwość uzyskania dostępu do wskazań licznika w czasie zbliżonym do rzeczywistego*
 • możliwość uzyskania dostępu do szczegółowych danych o zużyciu np. dobowym, godzinowym**
 • możliwość skorzystania przez odbiorców z nowych taryf oraz rozliczeń w oparciu o dane rzeczywiste**

Dla Operatora Sieci

 • Stoen Operator, dzięki danym zbieranym przez inteligentne liczniki, będzie mógł efektywniej zarządzać siecią i optymalizować jej pracę
 • liczniki umożliwią szybszą identyfikację awarii w sieci niskiego napięcia oraz lepszą obsługę Klienta

* W celu aktywacji interfejsu lokalnego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów - Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub pod nr tel. 22 821 31 31. Licznik udostępnia dane na interfejsie lokalnym w standardzie Wireless Mbus. W celu nabycia urządzenia Wireless Mbus sprawdź ofertę swojego sprzedawcy energii.

** W zależności od oferty Twojego sprzedawcy energii.

Ważne!

Wymiana licznika nie powoduje zmiany warunków umowy. Nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z wymianą licznika zgodną z harmonogramem wyznaczonym przez Stoen Operator. Harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu znajdziesz w zakładce Harmonogram wymian liczników. Wcześniejsza wymiana licznika jest możliwa na Twój wniosek i tylko taka wymiana jest płatna – wniosek można pobrać ze strony internetowej Stoen Operator z zakładki Licznik na życzenie.

Pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator

Uwaga na oszustów!

Pracownik dokonujący wymiany nie prosi o zapłatę, czy o podanie Twoich danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 821 31 31.

Ulotka 'O liczniku w prosty sposób'
Szczegółowe informacje o Liczniku Zdalnego Odczytu (LZO)