Przyłączenia do sieciBędziesz realizował przyłączenie do sieci Stoen Operator?

Właśnie dla Ciebie poszerzyliśmy funkcjonalności Portalu Przyłączeniowego.

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:
Przez portal
przyłączeniowy
Osobiście w Biurze
Obsługi Klientów

pon-pt 8:00 - 15:00

ul. Rudzka 18

Nie chcesz czekać w kolejce?

Wyślij pocztą
tradycyjną

na adres:
Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa

Przyłącze krótkotrwałe

Co to jest ryczałt?

Uwaga: 

Podstawą do terminowego rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.


 Ważna informacja:

Określ docelową wielkość mocy przyłączeniowej dla Twojego obiektu. Jeżeli masz wątpliwości, skonsultuj się z elektrykiem z uprawnieniami..


 


 
 Pamiętaj, aby zaznaczyć na wniosku:
 • jaką drogą chcesz otrzymać propozycję umowy o przyłączenie (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres e-mail lub odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja),
 • w jaki sposób chcesz być informowany o statusie przyłączenia (e-mail lub SMS).

Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od grupy przyłączeniowej w Twoim wniosku i wynosi w przypadku:

 • II grupy przyłączeniowej – do 150 dni,
 • III grupy przyłączeniowej – do 60 dni,
 • IV grupy przyłączeniowej (powyżej 40 kW) – do 30 dni,
 • V grupy przyłączeniowej (do 40 kW) – do 21 dni,
 • VI grupy przyłączeniowej nN – do 21 dni,
 • VI grupy przyłączeniowej SN – do 60 dni.
Od momentu złożenia wniosku, aż do zakończenia procesu:
 • będziesz informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.stoen.pl

 Do logowania wystarczą:
 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.
  Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.

W kontaktach z Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Czym jest umowa bezinwestycyjna?
 • To taki proces kiedy nasza sieć jest gotowa na przyłączenie Twojej instalacji, a Ty odpowiadasz za wszelkie niezbędne prace określone w pkt. 4 Warunków przyłączenia i ponosisz koszty z tym związane. Termin przyłączenia zależy w dużym stopniu od Ciebie. Więcej informacji znajdziesz
Czym jest umowa inwestycyjna?
 • To taki proces, w którym istnieje konieczność inwestycji po stronie Stoen Operator, polegającej na wybudowaniu złącza, wymianie kabla, wymianie transformatora w stacji itp. Z tego powodu proces ten zawiera więcej kroków i może trwać dłużej. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy o przyłączenie znajdziesz w §8 otrzymanej umowy. Więcej informacji znajdziesz

 Jeśli akceptujesz proponowane warunki, podpisz umowę i odeślij ją na adres:
 • Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

lub

 • zawrzyj ją osobiście w: Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18 w Warszawie (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na www lub telefonicznie).

Realizacja warunków - w zależności od rodzaju instalacji, Stoen Operator proponuje umowę dostosowaną do okoliczności przyłącza. Umowy dzielą się według rodzaju procesu.


 Proces bezinwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki

 Z naszej strony realizacja warunków przyłącza rozpocznie się z chwilą gdy:
 • podpiszesz umowę o przyłączenie i wpłacisz całą kwotę opłaty przyłączeniowej,
 • przygotujesz instalację elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • zgłosisz przygotowaną instalację do odbioru w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18.
  Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.

 Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:
 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.stoen.pl

 Do logowania wystarczą:
 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.
  Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.

W kontaktach z Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.


 Proces inwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


 Opłaty za przyłączenie oraz sposób płatności znajdziesz w §7 umowy o przyłączenie. W zależności od zakresu inwestycji dotyczących rozbudowy sieci, w celu przyłączenia Klienta, termin realizacji inwestycji może wynosić 3, 5 lub 18 miesięcy.

 • Do 5 miesięcy - realizacja dotyczy głównie przyłączy napowietrznych oraz kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza. W tym terminie obowiązkiem Klienta jest przygotowanie wraz z elektrykiem instalacji odbiorczej w obiekcie.
 • Do 18 miesięcy - realizacja dotyczy głównie przyłączy kablowych, gdy niezbędne jest wykonanie przez nas projektu dla Twojego przyłącza.
 • W terminie do 5 miesięcy od daty złożenia uzgodnionej, kompletnej dokumentacji - gdy wykonujesz dokumentację projektową we własnym zakresie (na własny koszt) oraz użyczasz ją nieodpłatnie na rzecz Stoen Operator.

 Zakończenie realizacji całego procesu rozpocznie się z chwilą, gdy:
 • otrzymasz od nas zgłoszenie gotowości do przyłączenia Twojej instalacji wraz z fakturą i opłacisz drugą ratę opłaty przyłączeniowej,
 • przygotujesz instalację elektryczną w obiekcie,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • zgłosisz gotowość do załączenia w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18. Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.

 Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:
 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.stoen.pl
Do logowania wystarczą:
 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP,"
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.

Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne. W kontaktach z Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Masz dwie możliwości:
 1. Podpisujesz umowę o świadczenie usług dystrybucji z Stoen Operator Sp. z o.o. oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą energii.
 2. Zawierasz kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Aby dopytać o szczegóły dotyczące rodzaju umowy oferowanej przez danego sprzedawcę, skontaktuj się z wybraną firmą i zapytaj o nie.

Pamiętaj:

Aby zakończyć proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i korzystać z energii elektrycznej dokonaj zgłoszenia gotowości swojej instalacji do przyłączenia w Serwisie Technicznym w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja, ul. Rudzka 18.

W tym celu wypełnij oraz złóż formularz wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenie gotowości powinno być podpisane przez elektryka z uprawnieniami.

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia zgłoszenia gotowości:
 • Osobiście w Biurze Obsługi Klientów
  pon-pt 8:00 - 15:00
  ul. Rudzka 18
  Nie chcesz czekać w kolejce?
 • Wyślij pocztą tradycyjną
  na adres:
  Stoen Operator Sp. z o.o.
  ul. Rudzka 18
  01-689 Warszawa

Właśnie zakończył się proces przyłączenia Twojej instalacji do naszej sieci energetycznej.

Teraz naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe działanie sieci i dostarczanie Ci energii.

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji, możesz się z nami skontaktować następującymi kanałami:

 • Infolinia +48 22 821-3131 (24h/7 dni w tygodniu)
 • Faks +48 22 821-3132
 • E-mail operator@stoen.pl
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów *dotyczy klientów posiadających umowę o świadczenie usług dystrybucji

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja

ul. Rudzka 18
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–15:00.
Nie chcesz czekać w kolejce?

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:
Przez portal
przyłączeniowy
Osobiście w Biurze
Obsługi Klientów

pon-pt 8:00 - 15:00

ul. Rudzka 18

Nie chcesz czekać w kolejce?

Wyślij pocztą
tradycyjną

na adres:
Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa

Ważne informacje:

Przyłączanie zakładu wytwarzania energii z modułami wytwarzania energii do sieci o napięciu nN, SN oraz WN odbywa się na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
 • kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją,
 • kopia schematu instalacji i proponowana lokalizacja układów pomiarowych,
 • kopia planu zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą Stoen Operator Sp. z o.o., szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów budowlanych. Kopie map należy dostarczyć z zachowaniem skali oryginalnych map (preferowana skala 1:500 lub 1:1000),
W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU C I D PODLEGAJĄCYCH MODERNIZACJI OBIEKTU LUB WYMIANIE URZĄDZEŃ

 • kopia / nr decyzji Prezesa URE w zakresie objęcia wymogami NC RfG modułu wytwarzania energii, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • odpowiedź Stoen Operator Sp. z o.o. dotycząca zakwalifikowania zakresu modernizacji obiektu lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy NC RfG oraz objęcia wymaganiami IRiESP / IRiESD.

Warunki przyłączenia wraz z umową o przyłączenie otrzymasz pocztą tradycyjną na podany we wniosku adres lub możesz odebrać je osobiście. Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia uzależniony jest od grupy przyłączeniowej, w której następuje przyłączenie modułu wytwarzania energii i wynosi on:

 • w przypadku II grupy przyłączeniowej – do 150 dni,
 • w przypadku III grupy przyłączeniowej – do 120 dni,
 • w przypadku IV grupy przyłączeniowej (powyżej 40 kW) – do 30 dni,
 • w przypadku V grupy przyłączeniowej (do 40 kW) – do 21 dni

W przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (IV lub V grupa przyłączeniowa) powyższe terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

W przypadku przyłączenia do sieci o napięciu zmianowym wyższym niż 1 kV (II lub III grupa przyłączeniowa) powyższy termin liczony jest od dnia wniesienia zaliczki, o której mowa w art. 7 ust. 8a – 8c ustawy Prawo Energetyczne.

Termin ważności wydanych warunków to 2 lata od dnia ich doręczenia.

Ważne informacje:

Po zapoznaniu się z warunkami otrzymanej umowy należy podpisać wszystkie egzemplarze i odesłać do Stoen Operator (lub dostarczyć osobiście) celem jej realizacji.


 Podpisane dokumenty:

 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, Serwis Techniczny Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa (godziny pracy biura: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na www lub telefonicznie),
 • wyślij pocztą na adres: Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Czas realizacji umowy o przyłączenie to od 3 do 18 miesięcy w zależności od zakresu inwestycji określonej w warunkach przyłączenia. W czasie realizacji przyłącza, Stoen Operator Sp. z o.o. może kontaktować się z Tobą w celu dokonania uzgodnień i uzyskania dodatkowych informacji w sprawie realizowanego przyłączenia.

Uzgodnij sposób przyłączenia zakładu wytwarzania energii współpracującego z siecią Stoen Operator.


 Gdzie mam się zgłosić?

Inwestycje Sieciowe SN i nN Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa


 Wymagane załączniki:

• Jednokreskowy schemat elektryczny pokazujący miejsce przyłączenia zakładu wytwarzania energii w instalacji obiektu i miejsce połączenia instalacji obiektu z siecią Stoen Operator.


 Ważne informacje:

Przedkładany do uzgodnienia schemat musi być potwierdzony podpisem projektanta (kopia ważnych uprawnień z podaniem ich numeru) posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń bądź w ograniczonym zakresie).

Aby moduł wytwarzania energii został dobrze zamontowany, musi go wykonać instalator, który zagwarantuje jego prawidłowe działanie i potwierdzi bezpieczeństwo jego użytkowania.

Zawrzyj umowę regulującą pobór energii elektrycznej z sieci, masz dwie możliwości:


 1.    Umowa kompleksowa

Zawrzyj kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji ze sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową na terenie Stoen Operator.


 2.    Umowa rozdzielona

Zawrzyj umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą oraz osobną umowę o świadczenie usług dystrybucji z Stoen Operator.


 Ważne informacje:

 • Aby podpisać kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji należy zgłosić się do wybranego sprzedawcy, który realizuje tego typu usługę i może ją świadczyć na terenie Stoen Operator
 • Aby podpisać umowy rozdzielone należy zgłosić się do Stoen Operator (w sprawie umowy o świadczenie usług dystrybucji) oraz do wybranego sprzedawcy świadczącego usługi na terenie Stoen Operator

Lista przedsiębiorstw obrotu energią >
  

Gdzie mam się zgłosić?

Sprzedaż energii elektrycznej oraz usługa kompleksowa:

 • kanały kontaktu wskazane przez wybranego sprzedawcę świadczącego usługi na terenie Stoen Operator

Dystrybucja energii elektrycznej:

 • Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa


 Dokumenty do pobrania:

Dot. umów rozdzielonych:

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Stoen Operator 


 Wymagane załączniki:

Każdy ze sprzedawców może oczekiwać innego typu dokumentów służących do zawarcia danej umowy, dlatego lepiej wcześniej uzyskać informację u sprzedawcy (infolinia, e-mail) o jego wymaganiach w tym zakresie.

Tylko dla Odbiorców korzystających z zasady zmiany sprzedawcy tzw. TPA

Poinformuj Stoen Operator o gotowości przyłączenia zakładu wytwarzania energii i podpisz z Stoen Operator umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej regulującą zasady wprowadzania energii elektrycznej do sieci Stoen Operator.


 Ważne informacje:

Po uzgodnieniu schematu przyłączenia zakładu wytwarzania energii oraz po zawarciu z przedsiębiorstwem obrotu umowy na bilansowanie handlowe energii wprowadzonej do sieci Stoen Operator, złóż wypełniony i podpisany druk  i podpisz umowę regulującą dystrybucję wprowadzanej energii.


 Gdzie mam się zgłosić?

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
 Serwis Techniczny Stoen Operator Sp. z o.o.,
 ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.


 Wymagane załączniki:

Potwierdzenie zawarcia umowy na bilansowanie handlowe energii wprowadzonej do sieci Stoen Operator – druk .

Ważne informacje:

Po podpisaniu umowy z Stoen Operator skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu na zainstalowanie licznika energii elektrycznej umożliwiającego pomiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. Po wymianie/montażu licznika otrzymasz potwierdzenie wykonania zlecenia.


 Data wymiany starego licznika na licznik dwukierunkowy/montażu nowego licznika jest datą rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez Twój zakład wytwarzania energii.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, poprowadzenie przyłącza nie wymaga okazania pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie w starostwie, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy przyłącza.

Jest to liczba uwzględniająca ilość urządzeń elektrycznych działających jednocześnie. Wynosi od 0,086 do 1. (zgodnie z normą SEP E – 002)

Tylko osoba posiadająca takie uprawnienia może wykonywać zawód elektryka. Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich potwierdzają kompetencje, między innymi w zakresie eksploatacji i dozoru domowych instalacji elektrycznych.

Stoen Operator wykonuje przyłącze tylko do miejsca rozgraniczenia sieci Stoen Operator i instalacji Klienta, które jest określone w warunkach przyłączenia. Instalację Klienta wykonuje zatrudniony przez niego elektryk.

By pełnomocnik mógł udzielać dalszych pełnomocnictw, jego pełnomocnictwo powinno zawierać dopisek "Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw". W takim przypadku pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw bez ograniczeń.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich doręczenia. W tym czasie klient powinien rozpocząć budowę i podpisać umowę o przyłączenie.

Jeżeli warunki straciły ważność, należy wystąpić z nowym wnioskiem o przyłączenie.

Oświadczenie wielolokalowe jest potrzebne w przypadku zmiany mocy lub przyłączenia do sieci lokali mieszkalnych/usługowych zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych (na przykład blokach mieszkalnych, biurowcach). Oświadczenie wielolokalowe składa się w celu określenia prawidłowej opłaty przyłączeniowej.

Jeżeli wystąpienie o warunki przyłączenia dotyczy całego budynku wielolokalowego, niezbędne jest wypełnienie bilansu mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Ponieważ bezpośrednia obsługa klienta prowadzona jest tylko w przypadku bieżących opłat za energię elektryczną.

Opłata za przyłączenie jest naliczana zgodnie z Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o.

W umowie o przyłączenie określone są obowiązujące terminy, które wskazują między innymi do kiedy należy zgłosić gotowość instalacji odbiorczej do przyłączania. Brak zgłoszenia gotowości w określonym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy oraz naliczeniem kar wynikających z zapisów umowy.

Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej klienta można przesłać e-mailem na adres bokd.serwis@stoen.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać wszystkie wymagane załączniki i zgody.

Nie jest wymagana, pod warunkiem, że podany adres pozwala zidentyfikować budynek w terenie. Jednak jeżeli wniosek dotyczy zmiany sposobu zasilania, prosimy o wskazanie proponowanego nowego sposobu zasilania na mapie do celów projektowych.

Tak, wniosek przyłączeniowy możesz przesłać w formie skanu (wraz z wymaganymi załącznikami) na adres operator@stoen.pl lub wnioskiprzylaczeniowe@stoen.pl.

Jest to dokument wydawany najczęściej w celu uzyskania warunków zabudowy. Określa on, czy na działce możliwe jest przyłączenie do sieci energetycznej. Składając wniosek, Klient nie musi przedstawiać aktu własności, umowy najmu, czy dzierżawy. Niezbędne jest załączenie mapy. 

Jest to dokument upoważniający firmę zajmującą się przyłączeniem do występowania w interesie Klienta w sprawach dotyczących procesu przyłączeniowego. Pozwala on na szybszą i łatwiejszą pracę, a dotyczy tylko spraw związanych z procesem. 

Jest to proces, w którym budynek zostaje przyłączony do lokalnej sieci energetycznej. Ustawowo może on trwać do 18 miesięcy. 

Jest to określenie zakresu prac projektowo-wykonawczych, niezbędnych do przyłączenia obiektu. Wydaje się je dla osób chcących przyłączyć się do sieci, bądź zwiększyć aktualną moc przyłączeniową, a także w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Warunki ważne są 2 lata. Przyłączenie realizowane jest na podstawie umowy, której projekt wraz z warunkami przyłączenia Klient otrzymuje od Stoen Operator.

Wnioskując o podanie warunków przyłączenia, Klient indywidualny zobowiązany jest przedłożyć u operatora:

 • Oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego).
 • Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej potrzebny do zlokalizowania nieruchomości i określenia rodzaju przyłącza (kablowe czy z linii napowietrznej).

W przypadku podmiotów gospodarczych należy załączyć również aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest Klient (np. KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej).

Jest to największa moc czynna podawana w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Moc deklarowana jest przez klienta, w zależności od ilości odbiorników elektrycznych, z których planuje on korzystać. 

To instalacja licznika energii oraz założenie przez Główny Urząd Miar plomby legalizacyjnej, która gwarantuje jakość urządzenia. 

Jest to tabliczka wykonana z blaszki lub tworzywa umieszczana na odbiornikach elektrycznych informująca o podstawowych parametrach użytkowania.

Jest to zabezpieczenie chroniące stare instalacje przed zwarciami i przeciążeniami. Przepalenie się bezpiecznika sygnalizowane jest odpadnięciem kolorowego oczka widocznego przez szybkę w główce korka. 

Jest to nowocześniejsza wersja "korka" spełniająca te same funkcje. Jest on wkręcany w takie samo gniazdo, ale został wyposażony w dwa przyciski – większy, który po wciśnięciu włącza obwód i mniejszy, który po naciśnięciu wyłącza obwód. Optycznie jest to sygnalizowane "wyskoczeniem" przycisku centralnego. W przypadku zwarcia lub przeciążenia występującego w chronionym obwodzie, przycisk centralny "wyskakuje" samoczynnie. 

Jest to aparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć. Występuje w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowej. Jego ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznika powoduje rozłączenie chronionego obwodu. 

Jest to aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym i pożarem. Ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznik powoduje rozłączenie chronionego obwodu, co sygnalizowane jest "przeskoczeniem" z dołu do góry dźwigienki umieszczonej na przedniej części obudowy. Ponowne włączenie następuje poprzez przesunięcie dźwigienki w dół.

Jest to urządzenie, dzięki któremu użytkownik może ustalić hierarchię ważności swoich odbiorników elektrycznych i spowodować wyłączenie odbiorników drugorzędnych. Przekaźnik priorytetowy zwany również wyłącznikiem pierwszeństwa sprawdza się w chwili, gdyby równoczesna praca wszystkich zainstalowanych odbiorników mogłaby powodować przekroczenie dopuszczalnego obciążenia. 

Jest to jednostka częstotliwości drgania okresowego w czasie jednej sekundy. Prąd elektryczny zmienny w polskiej sieci energetycznej ma częstotliwość 50 Hz. 

Jest to ilość energii elektrycznej dostarczanej w jednostce czasu. Moc elektryczną mierzymy w watach [W]. 1 W = energia 1 J (dżula) dostarczana w czasie jednej sekundy. 

Jest to jednostka napięcia elektrycznego. Napięcie w domowej instalacji elektrycznej w Polsce wynosi 230V. 

Jest to jednostka mocy (nie tylko elektrycznej) podawana jako podstawowa wielkość wśród danych technicznych odbiorników elektrycznych, np. moc żarówki 100W, moc suszarki 600W. Często moc większych odbiorników podawana jest w kilowatach [kW] 1 kW = 1000 W np. moc czajnika elektrycznego = 1,5 kW oznacza moc równą 1500 W. 

Jest to bezpiecznik lub kilka bezpieczników dobranych według potrzeb Klienta określonych w umowie z operatorem. Zabezpieczenie główne ogranicza maksymalną wartość mocy, jaką można wykorzystać w instalacji domowej. Zabezpieczenie to jest oplombowane i niedostępne dla użytkownika. 

Jest to jednostka natężenia prądu, najczęściej podawana jako parametr bezpieczników lub wyłączników samoczynnych, rzadziej pojawia się na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych.  

Jest to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem, punktem lub "ziemią". Potencjał "ziemi" przyjmuje się za równy zeru. W instalacji, napięcie między przewodem każdej z faz a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami różnych faz 400 V (volt). 

Jest to prąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów, osprzętu lub urządzeń. 

W normalnych warunkach jest pod napięciem i przewodzi prąd roboczy. Oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3 - L1, L2, L3. 

W normalnych warunkach może być pod napięciem. Przewodzi prąd roboczy w obwodach jednofazowych. Zwany również przewodem zerowym, oznaczany jest dużą literą N. 

W normalnych warunkach nie jest pod napięciem i nie przewodzi prądu. Oznaczany jest dużymi literami PE. 

Jest to przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego. Oznaczany jest dużymi literami PEN. 

Jest to element gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego. 

Jest to linia zasilająca przy napięciu 230 V, 50 Hz wykonana jako trójprzewodowa – L, N, PE. 

Jest to linia zasilająca przy napięciu 230/400 V, 50 Hz wykonana jako pięcioprzewodowa - L1, L2, L3, N, PE. 

Jest to odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń użytkownika z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym nie musi on być dostawcą energii. 

Jest to punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją. Zawiera zabezpieczenia główne oraz często także licznik. 

Kliknij tutaj