× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Stoen Operator Sp. z o.o. jest współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej.

Kodeks ma na celu w możliwie przejrzysty sposób przybliżyć Odbiorcom zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także pokazać różnicę pomiędzy działalnością Sprzedawców, Dystrybutorów i Wytwórców energii elektrycznej.

Dokument powstał przy współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które wspiera Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Poniżej znajdą Państwo dwie wersje Kodeksu – w języku polskim i angielskim.

Życzymy miłej lektury

Kodeks Dobrych Praktyk OSD - wersja polska