RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Sprawdź, w jakim celu i w jaki sposób Stoen Operator Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe oraz dowiedz się więcej na temat przysługujących Ci w tym zakresie praw. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, a w przypadku wątpliwości skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Obowiązek informacyjny Stoen Operator Sp. z o.o.

Wniosek o sprostowanie danych osobowych
Wniosek o kopię danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych