× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

Licznik zdalnego odczytu to urządzenie elektroniczne mierzące pobór i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej. W odróżnieniu od liczników konwencjonalnych ma możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej. Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny poza sytuacjami awaryjnymi. Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym. Dane odczytywane z licznika zdalnego odczytu są przekazywane do Twojego sprzedawcy energii.

  • brak wizyt kontrolera poboru energii
  • możliwość uzyskania dostępu do wskazań licznika w czasie zbliżonym do rzeczywistego*
  • możliwość uzyskania dostępu do szczegółowych danych o zużyciu np. dobowych, godzinowych**
  • możliwość skorzystania przez odbiorców z nowych taryf oraz rozliczeń w oparciu o dane rzeczywiste**

* W celu aktywacji interfejsu lokalnego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów - Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub pod nr tel. 22 821 31 31.  Licznik udostępnia dane na interfejsie lokalnym w standardzie Wireless Mbus. W celu nabycia urządzenia Wireless Mbus sprawdź ofertę swojego sprzedawcy energii.
 ** W zależności od oferty Twojego sprzedawcy energii

  • Kiedy licznik nie jest w miejscu ogólnodostępnym, np. wewnątrz lokalu klienta / wewnątrz budynku jednorodzinnego, to obecność właściciela jest niezbędna
  • Kiedy miejsce zainstalowania licznika jest ogólnodostępne – np. klatka schodowa, obecność mieszkańców nie jest konieczna.

Wymiana trwa około 15 minut.

  • Pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator.
  • Pracownik dokonujący wymiany nie prosi o zapłatę, czy o podanie Twoich danych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 821 31 31.