Licznik zdalnego odczytu to urządzenie elektroniczne mierzące pobór i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej. W odróżnieniu od liczników konwencjonalnych ma możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej. Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny poza sytuacjami awaryjnymi. Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym. Dane odczytywane z licznika zdalnego odczytu są przekazywane do Twojego sprzedawcy energii.

  • brak wizyt kontrolera poboru energii
  • możliwość uzyskania dostępu do wskazań licznika w czasie zbliżonym do rzeczywistego*
  • możliwość uzyskania dostępu do szczegółowych danych o zużyciu np. dobowych, godzinowych**
  • możliwość skorzystania przez odbiorców z nowych taryf oraz rozliczeń w oparciu o dane rzeczywiste**

* W celu aktywacji interfejsu lokalnego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów - Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub pod nr tel. 22 821 31 31.  Licznik udostępnia dane na interfejsie lokalnym w standardzie Wireless Mbus. W celu nabycia urządzenia Wireless Mbus sprawdź ofertę swojego sprzedawcy energii.
 ** W zależności od oferty Twojego sprzedawcy energii

  • Kiedy licznik nie jest w miejscu ogólnodostępnym, np. wewnątrz lokalu klienta / wewnątrz budynku jednorodzinnego, to obecność właściciela jest niezbędna
  • Kiedy miejsce zainstalowania licznika jest ogólnodostępne – np. klatka schodowa, obecność mieszkańców nie jest konieczna.

Wymiana trwa około 15 minut.

  • Pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator.
  • Pracownik dokonujący wymiany nie prosi o zapłatę, czy o podanie Twoich danych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 821 31 31.

Nie, zużycie prądu na potrzeby działania licznika nie jest po stronie klienta.

Wymiana licznika wynika z ustawy Prawo energetyczne – Zasady funkcjonowania systemu pomiarowego.

Nie, wymiana licznika nie wymaga podpisania nowej umowy i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów.

Aby aktywować interfejs komunikacji z siecią domową wypełnij i dostarcz go do Biura Obsługi Klienta – Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub prześlij skan wniosku na adres: . Stoen Operator ma 2 miesiące na realizację aktywacji interfejsu komunikacyjnego. Aktywacja interfejsu komunikacyjnego z siecią domową jest bezpłatna. Pamiętaj! Urządzenie do obsługi sieci domowej nabywasz samodzielnie! Ofertę urządzeń obsługujących interfejs komunikacyjny możesz sprawdzić u swojego sprzedawcy energii.

Model licznika obsługujący interfejs komunikacyjny z siecią domową to model GAMA 150 i GAMA 350. Aby rozpoznać, który interfejs komunikacyjny znajduje się w danym liczniku, należy odszukać na obudowie licznika odpowiedniego logo interfejsu komunikacyjnego.