× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
24 listopada 2023

Szanowni Państwo,

18 października 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2023. Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 369 (4186) z dnia 18 października 2023 roku.

13 listopada 2023

Szanowni Państwo,

Stoen Operator zamieszcza model danych podstawowych dla liczników bezpośrednich. Model danych podstawowych obowiązuje dla liczników bezpośrednich zdalnego odczytu komunikujących się w technologii PLC i jego celem jest, aby każdy licznik instalowany na sieci Stoen Operator komunikował się w taki sam sposób z koncentratorem danych oraz obsługiwał przypadki użycia opisane w Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego z dnia 22.03.2022 r.

30 października 2023

Szanowni klienci,

w dniu 2 listopada Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja przy ulicy Rudzkiej 18 będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

30 października 2023

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.55.2023.MTo1 z dnia 23 października 2023 r. wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) wyznaczony został sprzedawca zobowiązany na obszarze działania Stoen Operator Sp. z o.o.

27 października 2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

26 września 2023

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.24.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 32/B/17/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Jednym z obowiązków spółki Stoen Operator, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest pozyskanie od Państwa danych pomiarowych oraz mierzenie ilości zużywanego przez Państwa prądu.

Dane te są przekazywane sprzedawcom energii elektrycznej, którzy następnie wystawiają rachunek za energię. Jeśli macie Państwo podpisaną oddzielną umowę na dystrybucję prądu z naszą spółką, to również my, na podstawie tych danych, wystawiamy odpowiedni rachunek.

Odczyty danych wykonujemy zgodnie z okresem rozliczeniowym, który jest wskazany w podpisanej przez Państwa umowie (dotyczy to zarówno umowy dystrybucyjnej z naszą spółką, jak i umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Taki okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez nas harmonogramu odczytów wskazywanych przez licznik energii elektrycznej.

Prosimy, żebyście Państwo ułatwiali pracę przedstawicielom naszej firmy i umożliwili im dostęp do licznika, jeśli znajduje się on w Państwa mieszkaniu lub w miejscu niedostępnym. Pracownicy naszej firmy mają przy sobie identyfikatory ze zdjęciem oraz imienne upoważnienia i mają obowiązek odczytać informacje o zużytej przez Państwa energii elektrycznej lub/i przeprowadzić kontrolę działania licznika.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc naszym pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.