11 lipca 2024

Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego finalizuje znaczący etap na drodze do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

01 lipca 2024

Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać część zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 roku [1]. W życie wchodzą nowe zapisy wprowadzające ulgi dla odbiorców energii elektrycznej [2].

17 czerwca 2024

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 43/B/25/2024 zmiany zapisów IRiESD obejmują w szczególności...

10 czerwca 2024

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 42/B/24/2024 zmiany zapisów IRiESD obejmują w szczególności...

07 czerwca 2024

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 41/B/23/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

22 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 40/B/22/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Jednym z obowiązków spółki Stoen Operator, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest pozyskanie od Państwa danych pomiarowych oraz mierzenie ilości zużywanego przez Państwa prądu.

Dane te są przekazywane sprzedawcom energii elektrycznej, którzy następnie wystawiają rachunek za energię. Jeśli macie Państwo podpisaną oddzielną umowę na dystrybucję prądu z naszą spółką, to również my, na podstawie tych danych, wystawiamy odpowiedni rachunek.

Odczyty danych wykonujemy zgodnie z okresem rozliczeniowym, który jest wskazany w podpisanej przez Państwa umowie (dotyczy to zarówno umowy dystrybucyjnej z naszą spółką, jak i umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Taki okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez nas harmonogramu odczytów wskazywanych przez licznik energii elektrycznej.

Prosimy, żebyście Państwo ułatwiali pracę przedstawicielom naszej firmy i umożliwili im dostęp do licznika, jeśli znajduje się on w Państwa mieszkaniu lub w miejscu niedostępnym. Pracownicy naszej firmy mają przy sobie identyfikatory ze zdjęciem oraz imienne upoważnienia i mają obowiązek odczytać informacje o zużytej przez Państwa energii elektrycznej lub/i przeprowadzić kontrolę działania licznika.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc naszym pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.