× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Proces kolizyjny


Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu opracowania kosztorysu - pkt 6 standardowego procesu kolizyjnego:

  1. kosztorys ma uwzględniać tylko elementy sieci podlegające budowie – zgodnie z zakresem wynikającym z uzgodnionej dokumentacji projektowej, a więc stacje transformatorowe oraz elementy sieci, w których następuje zmiana parametru charakterystycznego takiego jak typ, rodzaj (z napowietrznego na kablowy), długość elementu itp.,
  2. kosztorysy należy wykonać z podziałem na poszczególne elementy sieci (oddzielnie sieć SN i nN, napowietrzna, kablowa, stacja SN/nN, węzły SN),
  3. kosztorys ma uwzględniać aktualne ceny określone w cenniku Sekocenbud na dany okres,
  4. kosztorys należy dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie kosztorysującym np. NORMA, STRIX lub innym, którego pliki czyta jeden z ww. programów,
  5. kosztorys dostarczony do Stoen Operator Sp. z o.o. podpisuje inwestor.

Przykładowy kosztorys >

Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

Wydrukowane i podpisane zlecenie, wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

Pobierz dokument >

Pobierz dokument > dla etapu tymczasowego

Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy przesłać do Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa