× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Punkty poboru energii

Punkt poboru energii elektrycznej jest to najmniejsza jednostka, dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Jest to punkt w sieci, w którym produkty energetyczne są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (liczniki).

Kod PPE jest niezbędny w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki poniższej wyszukiwarce możesz uzyskać swój kod PPE na podstawie numeru licznika.

Wklej do 20 numerów liczników oddzielonych średnikiem

Renumeracja PPE

W dniu 20.11.2022 została przeprowadzona renumeracja kodów PPE do nowego standardu GS1. W związku z tym udostępniamy Państwu listę starych i nowych kodów PPE obsługiwanych na obszarze Stoen Operator oraz wyszukiwarkę, która umożliwia znalezienie starych i nowych kodów PPE.
Proces renumeracji ma na celu ujednolicenie formatu kodów PPE do standardu międzynarodowego GS1/GSRN, o następującej postaci:

Standard GS1/GSRN