× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Punkty poboru energii

Punkt poboru energii elektrycznej jest to najmniejsza jednostka, dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Jest to punkt w sieci, w którym produkty energetyczne są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (liczniki).

Kod PPE jest niezbędny w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki poniższej wyszukiwarce możesz uzyskać swój kod PPE na podstawie numeru licznika.

Wklej do 20 numerów liczników oddzielonych średnikiem

Renumeracja PPE

W dniu 20.11.2022 została przeprowadzona renumeracja kodów PPE do nowego standardu GS1. W związku z tym udostępniamy Państwu listę starych i nowych kodów PPE obsługiwanych na obszarze Stoen Operator oraz wyszukiwarkę, która umożliwia znalezienie starych i nowych kodów PPE.
Proces renumeracji ma na celu ujednolicenie formatu kodów PPE do standardu międzynarodowego GS1/GSRN, o następującej postaci:

Standard GS1/GSRN