30 października 2023

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Stoen Operator Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.55.2023.MTo1 z dnia 23 października 2023 r. wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE dot. wyznaczenia E.ON Polska sprzedawcą zobowiązanym na terenie OSD na rok 2024 Pobierz