01 czerwca 2022

Karta aktualizacji IRiESD nr 28/2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2022.LK z dnia 19 maja 2022 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 28/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza karta dotyczy zmiany nazwy spółki innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 28/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od dnia 3 czerwca 2022 roku.

Dokumenty do pobrania

Decyzja Prezesa URE Pobierz

Karta aktualizacji IRiESD nr 28/2022 Pobierz

Tekst jednolity IRiESD Pobierz