22 września 2023

Karta aktualizacji IRiESD nr 37/K/2/2023

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.23.2023.LK z dnia 20 września 2023 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 37/K/2/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany wynikające z dostosowania IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzone Kartą Aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 26 kwietnia 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2023.LK.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 37/K/2/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 5 października 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr 37/K/2/2023 Pobierz

Karta aktualizacji IRiESD nr 37/K/2/2023 Pobierz