× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj
20 grudnia 2023

Karta aktualizacji IRiESD nr 38/P/12/2023

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.30.2023.JKo1 z dnia 15 grudnia 2023 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 38/P/12/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w zakresie standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2024 rok.
Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 38/P/12/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr 38/P/12/2023 Pobierz

Karta aktualizacji IRiESD 38/P/12/2023 Pobierz

Profile standardowe w formacie Excel Pobierz