29 stycznia 2024

Karta aktualizacji IRiESD nr 40/B/22/2024

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 40/B/22/2024 zmiany zapisów IRiESD obejmują w szczególności:

  • Aktualizację usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej o dodanie nowej usługi - interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców, polegającej na zwiększeniu poboru mocy przez odbiorców na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.
  • Aktualizację postanowień dotyczących obowiązków Stoen Operator wynikających z wprowadzenia usługi interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców.
  • Dostosowanie IRiESD w zakresie dotyczącym certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) poprzez:
    • wskazanie, że certyfikacja ORed na dotychczasowych zasadach będzie realizowana na potrzeby świadczenia obu usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, tj. jak do tej pory na potrzeby interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców oraz na potrzeby nowej usługi;
    • usunięcie postanowień dotyczących procesu certyfikacji w trybie podstawowym zakończonego w terminie 4 miesięcy od daty wejścia w życie zmian IRiESP wprowadzających certyfikację ORed w trybie podstawowym.
  • Aktualizację postanowień związanych z pozyskiwaniem danych pomiarowych dla ORed wynikających z wprowadzenia usługi interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 40/B/22/2024 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 29.02.2024 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.            

Dokumenty do pobrania:

Projekt Karty aktualizacji IRiESD nr 40/B/22/2024 Pobierz

Dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 40/B/22/2024 Pobierz

Tekst ujednolicony IRIESD ze zmianami wynikającymi z Karty aktualizacji nr 40/B/22/2024 Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 40/B/22/2024 Pobierz