19 maja 2022

Komunikat dotyczący renumeracji kodów Punktu Poboru Energii - ujednolicenie formatu

Definicja kodu PPE

Znajdziecie go Państwo na każdej fakturze. Kod PPE jest niezbędny między innymi w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Cel zmiany

Nowy kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, o następującej postaci:

(590)(3801)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)

gdzie:
590  oznacza prefiks dla polskiej organizacji GS1,
3801 oznacza numer identyfikacyjny Stoen Operator Sp. z o.o. nadany przez polską organizację GS1,
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10  to unikalna liczba nadana przez Stoen Operator Sp. z o.o. dla danego PPE,
K  to cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez organizację GS1.

Podstawa prawna

Szczegóły zawiera Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o.-  punkty od A.5.13. do A.5.20, którą znajdziecie Państwo na stronie: https://stoen.pl/pl/strona/iriesd

Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane z planowaną standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Planowana data zmiany

Zmiana kodu PPE nastąpi nie wcześniej niż 19 listopada 2022 r.

Od przeprowadzenia renumeracji w komunikacji z klientami stosowane będą wyłącznie nowe kody PPE, również w sprawach rozpoczętych, a niezakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu.

Udostępniamy Państwu na stronie listę starych i nowych kodów PPE obsługiwanych na obszarze Stoen Operator. Lista PPE