Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami. Więcej informacji znajdziesz tutaj
25 października 2022

Obowiązki OSD wobec odbiorców, związane z zachowaniem ciągłości dostaw energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz przypadkami wypowiedzeń umów sprzedaży energii lub kończenia działalności przez sprzedawców energii, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na całość procesu, jaki jest wówczas realizowany.

Jeśli Państwa sprzedawca wypowie lub nie przedłuży z Państwem umowy na sprzedaż energii elektrycznej, mają Państwo możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie sprzedawcą, zgodnie z aktualnym wykazem na naszej stronie internetowej.

Jeżeli natomiast nie zawrzecie Państwo nowej umowy, Stoen Operator, realizując obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zobowiązany będzie do dokonania zmiany tego podmiotu, tak aby zachować ciągłość dostaw. Zatem zgodnie z przepisami prawa, OSD w Państwa imieniu zawrze umowę sprzedaży ze wskazanym przez Państwa w umowie  podmiotem, tzw. - „sprzedawcą rezerwowym”.
 
Jeśli sprzedawca rezerwowy nie został wskazany lub nie może podjąć sprzedaży dla Państwa, rolę sprzedawcy przejmie tzw. „sprzedawca z urzędu” (na terenie działania Stoen Operator, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji – jest to spółka E.ON Polska).
 
Wówczas OSD powiadomi Państwa pisemnie o tym fakcie, wskazując podmiot, który będzie realizował obowiązek sprzedaży energii.

Jeśli znajdziecie się Państwo w takiej sytuacji, zachęcamy do zapoznania się z cennikami ofert sprzedaży rezerwowej, ponieważ ceny w nich zawarte, mogą się znacząco różnić od tych, które oferował Państwu dotychczasowy sprzedawca.

Linki do listy i ofert sprzedawców (w tym sprzedawców rezerwowych), działających na terenie Stoen Operator, dostępne są pod adresem: https://www.stoen.pl/pl/strona/lista-przedsiebiorstw-obrotu-energia.  
 

Stoen Operator