× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj
18 grudnia 2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji Stoen Operator Sp. z o.o. na 2024 rok

Szanowni Państwo,

15 grudnia 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o., która będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 413 (4230) z dnia 15 grudnia 2023 roku.

Informacje o zatwierdzonej Taryfie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl , jak również na www.stoen.pl w sekcji „Taryfy”.