01 lutego 2024

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji Stoen Operator na 2024 rok

Szanowni Państwo,

30 stycznia 2024 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2024. Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 18 (4262) z 30 stycznia 2024 r.

Informacje o zatwierdzonej Taryfie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem , jak również na  w sekcji „Taryfy”.