27 kwietnia 2023

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 32/B/17/2023 zmiany zapisów IRiESD wynikają z:

  1. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2337),
  3. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788),
  4. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 703),
  5. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 z późn. zm.),
  6. konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się do zgłaszania reklamacji oraz do współpracy Stoen Operator z OSDn, POB i sprzedawcami oraz korekt redakcyjnych, w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 32/B/17/2023  oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 27.05.2023 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Karty aktualizacji IRiESD nr 32/B/17/2023 Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 32/B/17/2023 Pobierz