Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami. Więcej informacji znajdziesz tutaj
28 października 2022

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:

„G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 31/P/10/2022 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 28.11.2022 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 31/P/10/2022
Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 31/P/10/2022