06 czerwca 2022

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę inteligentnego opomiarowania AMI

W dniu 03.06.2022 Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI i wybrał konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

Przetarg obejmował dostawę oraz instalację wraz z uruchomieniem transmisji danych 180 tysięcy liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS. Ukończenie realizacji projektu jest planowane do końca 2023 roku i pozwoli na osiągnięcie 1. kamienia milowego wymaganego Prawem Energetycznym, tj. 15% liczników zdalnego odczytu.

Dla Stoen Operator priorytetami są bezpieczeństwo wdrażanego rozwiązania oraz jego pełna funkcjonalność. W związku z powyższym w ramach przetargu dostawcy zobligowani byli do dostarczenia próbek urządzeń. Następnie zostały one szczegółowo przebadane pod kątem cyberbezpieczeństwa przez renomowany i niezależny od dostawców podmiot trzeci. Laboratorium wykonało również pełne testy funkcjonalne oraz metrologiczne. Wynik wszystkich powyższych testów był pozytywny.