01 lipca 2024

Tarcza solidarnościowa po 1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać część zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 roku [1]. W życie wchodzą nowe zapisy wprowadzające ulgi dla odbiorców energii elektrycznej [2].

Kogo dotyczy?

Wszystkich odbiorców uprawnionych [3], korzystających do 30 czerwca 2024 roku z limitów zużycia energii elektrycznej, dla których obowiązujące były stawki za dystrybucję energii według Taryfy dla 2022 roku.

Co się zmienia?

 • Przestają obowiązywać zapisy ustawy dotyczące „zamrożenia” wysokości stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej w zakresie limitów zużycia.
 • Obowiązują stawki za dystrybucję energii według Taryfy dla roku 2024. Zmiana dotyczy poniższych składników:
  • składnik zmienny stawki sieciowej
  • składnik stały stawki sieciowej
  • stawka jakościowa
  • stawka abonamentowa
 • Stawka opłaty mocowej bez podatku od towarów i usług wynosi 0 zł na miesiąc dla gospodarstw domowych.

Kiedy?

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy przysługuje mi 10% upustu w 2024 roku? 
  Upust 10% przysługuje odbiorcom uprawnionym, którzy w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. obniżyli zużycie energii elektrycznej o co najmniej 10% w porównaniu do zużycia między 1 października 2021 r., a 31 grudnia 2022 r. 

 2. W jaki sposób otrzymam 10% upustu?
  Upust 10% zostanie uwzględniony w Twoich rozliczeniach usług dystrybucji energii elektrycznej w 2024 roku poprzez obniżenie należności. Uwaga! Jeżeli Twoja umowa o świadczenie usług dystrybucji zakończyła się z dniem 31 grudnia 2023 r. lub później, a spełniasz warunki do otrzymania upustu, wówczas otrzymasz od nas pismo z prośbą o przekazanie numeru rachunku płatniczego, na który zwrócimy przysługujący Ci upust. 

 3. Które z opłat dystrybucyjnych podlegają upustowi 10%?
  Do składników opłat dystrybucyjnych podlegających upustowi należą: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej, opłata jakościowa oraz opłata abonamentowa. Oznacza to, że 10% upustu zostanie naliczone tylko od wyżej wymienionych składników dystrybucyjnych brutto podlegających upustowi. 

 4. Czy powinienem podjąć jakieś działania, aby otrzymać upust 10%?
  Jeżeli świadczymy Ci usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie umowy dystrybucyjnej od 1 października 2021 r., nie musisz podejmować żadnych działań. Gdy naliczymy Ci należny upust, informację o tym znajdziesz na swojej fakturze rozliczeniowej za usługi dystrybucji. 

Jeśli Twoja umowa o świadczenie usług dystrybucji zakończyła się z dniem 31 grudnia 2023 r. lub później, wówczas otrzymasz od nas pismo z prośbą o przekazanie w terminie 14 dni od jego otrzymania numeru rachunku płatniczego, na który zwrócimy przysługujący Ci upust. Upust zostanie jednorazowo przekazany na wskazany przez Ciebie rachunek w terminie 14 dni od otrzymania przez nas informacji o Twoim rachunku płatniczym. 

------------------------------------------

[1] Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760)

[2] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

[3] Odbiorcy uprawnieni to odbiorcy zużywający energię elektryczną na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych,
 • lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych, altan w ogródkach działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych, hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej.