× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
14 czerwca 2023

Załącznik nr 4 do Karty Aktualizacji IRiESD nr 30/B/16/2022

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r., została zatwierdzona zmiana Karty Aktualizacji nr 30/B/19/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza zmiana Karty Aktualizacji IRiESD obejmuje wprowadzenie Załącznika nr 4 do IRiESD pt. „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”.

Zgodnie z powyższą decyzją zmiana Karty Aktualizacji nr 30/B/19/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 90-tego (dziewięćdziesiątego) dnia od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, czyli od dnia 12 września 2023 roku.
 

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę Karty Aktualizacji IRiESD nr 30/B/16/2022 Pobierz

Załącznik nr 4 do Karty Aktualizacji IRiESD nr 30/B/16/20222 Pobierz