02 czerwca 2022

Zasady ochrony przed porażeniem i przed przepięciami

Udostępniamy dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach WN, SN i nN dla podmiotów świadczących usługi na rzecz Stoen Operator Sp. z o.o.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  (PTPiREE) zostały opublikowane, wypracowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia (SN/nN, SN/SN i SN) oraz w liniach nN w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji.

Dokumenty są opublikowane pod linkiem: LINK