× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Lista przedsiębiorstw obrotu świadczących usługi na terenie Stoen Operator

Generalna Umowa Dystrybucji (GUD) to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji usługi sprzedaży energii elektrycznej na obszarze odpowiedzialności tego Operatora.

Generalna Umowa Dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-k) to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji usługi kompleksowej na obszarze odpowiedzialności tego Operatora.

System wymiany danych z przedsiębiorstwami obrotu

Zalogowanie się do systemu zmiany sprzedawcy jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego „loginu” i „hasła dostępu”. Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi z OSD przez każdego ze Sprzedawców.

Instrukcję obsługi systemu innSZS/UR można pobrać po zalogowaniu się do systemu i wybraniu przycisku „Pomoc”.

Zalogowanie się do Systemu pozyskiwania danych pomiarowych jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego „loginu” i „hasła dostępu”. Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi z OSD przez każdego ze Sprzedawców.

Wniosek dostępowy PWI, PWD, SFTP
Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 20.02.2021 r.)
Stoen Operator - korzystanie z serwera SFTP
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.13 obowiązująca od 01.04.2022 r. do 30.06.2023 r.)
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.14 obowiązująca od 01.07.2023 r.)
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.15 obowiązująca od 01.05.2024 r.)
Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej/zmiany sprzedawcy
Formaty plików pomiarowych
Formaty plików pomiarowych (ważne od 01.04.2022 r.)
Anulowanie procesów w innSZS/UR i przez usługę B2B